E-Ticaret

Faturada T.C. Kimlik Numarasının Bulunması Zorunlu Mu?

Kılavuz Online | E-Ticaret Rehberi| T.C Kimlik no olmadan fatura kesilir mi?

Trendyol, n11, gittigidiyor, hepsiburada, çiçeksepeti gibi pazaryeri platformlarında satış yapanlar için önemli sorulardan biri de fatura keserken T.C Kimlik Numarası yazma durumu. Öyle ki bazı siparişlerde yazılan “11111111111” TC Kimlik numarası çeşitli sorularını da beraberinde getiriyor. Peki, Fatura keserken TC kimlik numarası yazmak zorunlu mu? T.C Kimlik no olmadan fatura kesilir mi?

Fatura Nedir?

Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. (VUK, 229). Ticari hayatın en sık kullanılan belgelerinden birisidir.

Faturada Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Faturada bulunması gerekli asgari detaylar Vergi Usul Kanunu -VUK 230 uncu maddedeye göre; müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası dır.

Bu bilgiler faturada bulunması gereken zorunlu bilgiler arasında yer almaktadır.

T.C. kimlik numarası kullanımı uygulamasının hayata geçirilmesi ile birlikte, gerçek kişiler için kimlik numarası ile vergi hesap numaralarının eşleştirilmesi yapılmıştır

 Bu kapsamda, yapılan bu kimlik numarası eşleştirilmesi sonucunda, vergi dairesi kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait bulunan gerçek kişilerin vergi kimlik numaralı onbir haneli rakamdan oluşan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına dönüştürülmüş olup, 01.07.2006 tarihinden itibaren vergi dairelerince fiilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kullanılmaya başlanılmıştır.

T.C Kimlik No olmadan fatura kesilir mi?

Peki, nihai tüketiciye yapılan satış nedeniyle tanzim edilecek faturada, gerçek kişinin vergi numarası yerine de geçen T.C. kimlik numarası kullanılması zorunlu mudur? E-ticaret için pazaryeri platformlarından gelen siparişlerde T.C Kimlik no olmadan fatura kesilir mi?

Bu husus iki açıdan önemli: Birincisi, nihai tüketicilerin T.C. kimlik numaralarını her ortamda belirtmek istemekten çekinmeleri nedeniyle fatura düzenlenirken kimlik numarası vermede çekingen davranmalarıdır. İkincisi ise, fatura tanzim edenin T.C. kimlik numarasını yazma konusunda ısrarcı olması, bazen alışverişte satıcı müşteri ilişkilerini bozacak boyuta gelmesi, bazen de müşterinin gerçek kimlik numarası yerine başka rakamlar yazması uygulamasıdır.

Kimler Fatura Kullanmak Zorunda Ve Faturada Hangi Bilgiler Bulunmalı?

Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde fatura kullanma mecburiyeti düzenlenmiştir. Maddeye göre; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

  1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
  2. Serbest meslek erbabına;
  3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara
  4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
  5. Vergiden muaf esnafa

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Kanun koyucu, fatura düzenlemek zorunda olanları, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumlu tutmuştur. (VUK, 232).

Ancak bu sorumluluk, yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin  2021 yılı için 1500 lirayı geçmesi veya bedeli 1500 TL liradan az olsa dahi istemleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburiyeti durumunu kapsamamaktadır.

Faturada T.C. Kimlik No Yazması Zorunlu Mu?

Yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca, nihai tüketiciye yapılan satışlarda, satışı yapanların müşterinin adı, soyadı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasını (T.C. Kimlik Numarasını) doğrulama sorumluluğu bulunmamaktadır.  Bu kapsamda, nihai tüketiciye yapılan satışlar için tanzim edilen faturalarda müşterinin T.C. kimlik numarasının yazılması zorunluluğu da söz konusu değildir.

Dolayısıyla trendyol, n11, gittigidiyor, hepsiburada, çiçeksepeti, amazon, pttavm gibi online alışveriş sitelerinden gelen siparişlerde TC Kimlik numarası olmadan fatura kesilebilir. E-Ticaret sitelerinde satış yapıyorsanız detaylı kâr-zarar analizini yapmanızı sağlayan ” Komisyon Hesaplama Araçları” nı incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir